​​A GDPR vagy más néven Általános Adatvédelmi Rendelet 2018. május 25.-én hatályba lépett, előírásait azóta kötelező a személyes adatokat kezelő cégeknek is alkalmazni és betartani!

De nem mindenkinek egyformán és ugyanazokat a szabályokat!

Milyen követelményeknek kell megfelelni és hogyan?

 

Ebben nyújtunk a továbbiakban röviden, hiteles információkon alapuló szakértői segítséget, s adunk válaszokat a felelős vezetők számára.

Az adatvédelem korábbi szabályaihoz képest a GDPR számos új feladatot és változást hozott, többek között:

  • biztosítani kell az érintettek (alkalmazottak, szerződéses partnerek, vásárlók, ügyfelek, vendégek) személyes adataik kezeléséhez fűződő jogait, így például adatkezelési tájékoztatókat kell készíteni és hozzáférhetővé tenni a számukra a végzett adatkezelési tevékenységekről;

  • adatbiztonsági intézkedéseket kell alkalmazni a munkavállalók, a partnerek és az ügyfelek személyes adatainak kezelése során – függetlenül az adatkezelés formájától, azaz, hogy papír alapú nyilvántartásokban vagy számítógépen, informatikai rendszerben (pl.: weboldalukon) történik az vagy sem;

  • adatkezelési nyilvántartást kell vezetni a kezelt adatokról;

  • jogszabályban előírt esetekben adatvédelmi tisztviselőt kell megbízni vagy alkalmazni, illetve Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot kell készíteni és kiadni;

  • évente kötelező adatvédelmi képzésben részesíteni az adatkezelést végző munkavállalókat;

  • bármilyen, a személyes adatokat érintő incidenst (adatvédelmi incidens) a felügyeleti hatóság (NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) felé 72 órán belül be kell jelenteni, mert a bejelentés elmulasztását a hatóság adatvédelmi bírsággal szankcionálhatja!


Ha egyáltalán nincs ideje erre vagy nem szeretne foglalkozni ezzel, csak azt akarja, hogy cége megfeleljen a GDPR-nek, akkor válassza Külső adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásunkat, amelynek keretében teljeskörűen ellátjuk az ezzel kapcsolatos feladatokat!


A GDPR alapján a felkészülés célja a maradéktalan jogszabályi megfelelés elérése kell, hogy legyen, amely közreműködésünkkel megvalósítható.

Mire van Önnek szüksége a megfeleléshez?

Ha Ön egyéni vállalkozó és nem foglalkoztat alkalmazottakat,

valamint nincs olyan telephelye vagy üzlethelyisége, amiben kamerás megfigyelést végez, s nem kezel olyan személyes adatokat, mint például egészségügyi adatok, amelyek miatt szigorúbb szabályok vonatkoznának Önre, akkor Önnek a GDPR alapján nincs sem nyilvántartási, sem szabályozási kötelezettsége!

Ha olyan tevékenységet végez, amelynek során személyes adatokat kezel (pl.: ügyfelek, vendégek vagy vevők adatai), akkor megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket kell alkalmaznia, hogy a személyes adatokat megvédje az illetéktelen vagy jogosulatlan hozzáféréstől, illetve tájékoztatást kell készítenie és az ügyfelek, vendégek vagy vevők számára biztosítani.

Fentiek szakértői vizsgálatára és / vagy eldöntésére Önnek az alábbi szolgáltatásunkat ajánljuk:

Helyszíni adatkezelési felmérés és személyes konzultáció (1 alkalommal * )
45.000 Ft + ÁFA

* Amennyiben további személyes konzultációt kíván igénybe venni, annak díja 30.000 Ft + ÁFA / alkalom)

Ha Adatkezelési tájékoztató kiadására is kötelezett, elkészítjük Önnek:

Adatkezelési tájékoztató készítése 45.000 Ft + ÁFA

Ha weboldalt vagy webáruházat üzemeltet,

akkor annak adatvédelmi szempontú megfelelőségét (adatbekérés, hozzájárulási nyilatkozatok, tájékoztatók, süti kezelés, informatikai biztonság) szintén javasolt elvégezni, amelynek során szakértői javaslatokat teszünk a feltárt problémák, hiányosságok javítására, valamint felülvizsgáljuk vagy elkészítjük – ha nincs – a weboldalon végzett adatkezelésekről szóló kötelező tájékoztatót.

Weboldal adatvédelmi felülvizsgálata és weboldal adatkezelési tájékoztató készítése 60.000 Ft + ÁFA

Ha Ön munkavállalókat foglalkoztat,

akkor Adatkezelői nyilvántartást is kell készítenie és vezetnie, amelyet szintén elkészítünk:

Adatkezelői nyilvántartás készítése 45.000 Ft + ÁFA

A munkavállalóknak titoktartási kötelezettsége is van a hatályos jogszabályi előírások alapján, amelyet célszerű egy Titoktartási Nyilatkozat formájában aláíratni és megőrizni. Ezt szintén biztosítjuk a szolgáltatásunk keretében az Ön számára.

Ha kamerás megfigyelést végez,

akkor arról egy részletes tájékoztatót kell készítenie és kihelyeznie, valamint egy úgynevezett érdekmérlegelési tesztet is, amelyet a hatóság kérésére be kell küldenie vagy bemutatnia. Ezt az alábbiak szerint biztosítjuk:

Kamerás megfigyelésről szóló adatkezelési tájékoztató elkészítése 35.000 Ft + ÁFA
Érdekmérlegelési teszt elkészítése kamerás megfigyeléshez 35.000 Ft + ÁFA

Ha az Ön cége ennél nagyobb

vagy nagy mennyiségű személyes adatot kezel vagy különleges adatokat (pl.: egészségügyi adatokat, ha gyógyszertárat működtet, magánegészségügyi szolgáltatást nyújt vagy például gyógyászati termékeket gyárt, forgalmaz, értékesít), akkor Önnek adatvédelmi tisztviselőt is kötelező megbíznia vagy kineveznie. Ebben az esetben már Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat készítésére és bevezetésére is kötelezett, s alapvetően sokkal szigorúbb törvényi előírásoknak kell megfelelnie!

Erről további információkat ide kattintva olvashat!

 


Felkészítésünk eredményeképpen a vállalkozás, mint adatkezelő GDPR megfelelősége igazolható módon megvalósul!

Kerülje el a bírságot!

Oldja meg Velünk költséghatékonyan vállalkozása GDPR megfelelőségét, feleljen meg a kötelező adatvédelmi törvényi előírásoknak!

A szolgáltatás teljesítését a szerződéskötést követő 60 munkanapon belül vállaljuk.

A szerződés időtartama alatt szakértői tanácsadást biztosítunk elektronikus formában a személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az oldalon feltüntetett díjak irányárak, amelyek az adatkezelések mennyiségétől és típusától függően változhatnak!


Tekintse meg referenciánkat