Compliance / Megfelelési tanacsadás

ajánlatkérés

Cégek, pénzügyi és egyéb szervezetek, valamint köztulajdonban álló gazdasági társaságok számára egyaránt vállaljuk compliance / megfelelési tanácsadói tevékenység ellátását.

Szolgáltatásunk kiterjed a társaság tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a felügyeleti követelményeknek való megfelelés biztosítására, a megfelelésben érintett belső szabályzatainak ellenőrzésére, azok felülvizsgálatára vagy elkészítésére, valamint a kockázatkezelési környezet, illetve a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésének szakértői támogatására is.

Compliance tanácsadás

A cégek számára elsődleges fontosságú, hogy a változó és egyre komplexebb jogi és gazdasági környezetben hatékony és kockázatokkal arányos működési struktúrával rendelkezzenek, amely egyaránt biztosítja a cég jogi és hatósági elvárásoknak való megfelelését, ezzel hozzájárulva a jó hírnevének megőrzéséhez, illetve ezáltal is növelve jövedelmezőségét.

E célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges az olyan compliance kultúra kialakítása a cégen belül, amely képes nyomon követni és elősegíteni a folyamatba épített kontrollok működtetését, valamint támogatja a döntéshozókat és a munkavállalókat az etikus és jogszerű feladatellátásban.

image

Szolgáltatásunk külső compliance tanácsadó delegálásával segíti a fenti célok elérését többek között az alábbi feladatok ellátásán keresztül:

 • biztosítjuk a társaság belső szabályzatainak a társaság tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a felügyeleti követelményeknek való megfelelését;
 • azonosítjuk a megfelelőségi kockázatokat, javaslatokat teszünk ezen kockázatok kiküszöbölésére;
 • rendszeres monitoringokon keresztül segítünk értékelni a megfelelésbeli hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedéseket;
 • elkészítjük és rendszeresen felülvizsgáljuk a társaság megfelelési és etikai vonatkozású belső szabályzatait, elősegítjük a szabályozással összhangban álló gyakorlat kialakítását;
 • közreműködünk a hatósági és felügyeleti szervekkel történő kommunikációban, vizsgálatok során támogatjuk a társaságot, nyomon követjük a hatósági eljárásokban feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéseket;
 • támogatjuk és elősegítjük a kontrollkörnyezet kialakítását és működtetését;
 • a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában folyamatos tanácsadást biztosítunk.

Kérjen ajánlatot

Megfelelési tanácsadás

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019.(XII.23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó társaságok számára jogszabály alapján kötelező megfelelési tanácsadókból álló megfelelést támogató szervezetet megbízniuk vagy pedig egy fő megfelelési tanácsadót kijelölniük.

A megfelelési tanácsadó többek között elősegíti, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság megfeleljen a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel.

image

Szolgáltatásunk keretében biztosítjuk többek között:

 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés elősegítését;
 • ellenőrzések és monitoringok által a jogszabályoknak nem megfelelő eljárások feltérképezését;
 • a feltárt hibák és hiányosságok megoldására szolgáló megoldási javaslatok elkészítését;
 • a végzett tevékenység jogszabályoknak, célkitűzéseknek, belső szabályzatoknak, értékeknek és elveknek, továbbá a tevékenységi körre vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelés nyomon követését;
 • szervezeti folyamatokból és jogszabályi környezetből eredő kockázatok feltárását, csökkentésükre való intézkedési tervek kidolgozását;
 • a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések nyilvántartását, nyomon követését;
 • a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelésnek a koordinációját;
 • a jogszabályi előírásoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában folyamatos tanácsadást.

Szolgáltatásunk a Megrendelővel részletesen egyeztetett igények alapján, az azoknak legmegfelelőbb konstrukció keretében vehető igénybe.
Kérjen ajánlatot, s kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot az igényfelmérés céljából.

Többet szeretne tudni?
Kérjen ajánlatot!

Küldjön nekünk üzenetet vagy kérjen ajánlatot gyorsan pár kattintással! Ajánlatkérésnél kérjük, hogy adja meg telefonszámát is, hogy mielőbb fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot az ajánlat részletes tartalmának egyeztetése céljából!

Hozzájárulok az üzenetem elküldése során megadott személyes adataimnak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból és ideig történő kezeléséhez.