ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ - Közfeladatot ellátó szervezeteknek, intézményeknek, cégeknek, egészségügyi szolgáltatóknak

A közfeladatot ellátó szervezeteknek, intézményeknek és cégeknek, valamint a személyes adatokat nagy mennyiségben kezelő vagy különleges (pl.: egészségügyi adatokat) kezelő vállalkozásoknak a GDPR alapján kötelező adatvédelmi tisztviselőt kijelölni vagy megbízni, aki nem lehet a szervezet vagy a cég vezetője, nem lehet a HR vagy az informatikai vezető, viszont ismernie kell többek között az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat és azok alkalmazásának követelményeit és megvalósítási módjait az adatkezelő által végzett adatkezelések tekintetében.

Szolgáltatásunk keretében biztosítjuk a független adatvédelmi tisztviselőt, s a törvényben előírt kötelező feladatokat teljeskörűen és maradéktalanul ellátjuk.

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI FELELŐS (IBF) - Ibtv., NIS 2, Kibertantv.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.) a hatálya alá tartozó szervezetek számára kötelezően előírja elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy (más néven információbiztonsági felelős vagy informatikai biztonsági felelős, röviden: IBF) megbízását. Az új EU-s jogszabály, a NIS 2 kiberbiztonsági irányelv, illetve a bevezetéséhez kapcsolódó, a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény (Kibertantv.) a kritikus ágazatokban működő cégek és egyéb szervezetek számára határoz meg új informatikai biztonsági feladatokat és intézkedéseket, köztük IBF megbízását is.

COMPLIANCE / MEGFELELÉSI TANÁCSADÁS

​Cégek, pénzügyi és egyéb szervezetek, valamint köztulajdonban álló gazdasági társaságok számára egyaránt vállaljuk compliance / megfelelési tanácsadói tevékenység ellátását.

Szolgáltatásunk kiterjed a társaság tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályoknak, továbbá a felügyeleti követelményeknek való megfelelés biztosítására, a megfelelésben érintett belső szabályzatainak ellenőrzésére, azok felülvizsgálatára vagy elkészítésére, valamint a kockázatkezelési környezet, illetve a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésének szakértői támogatására is.

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

Visszaélés-bejelentési rendszer kialakításának és működtetésének szakértői támogatása

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 18. § (1) bekezdése értelmében az a foglalkoztató, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, belső visszaélés-bejelentési rendszert köteles létrehozni és bevezetni.