Szolgáltatásaink

 

GDPR megfelelőségre felkészítés

 

Nem foglalkozott eddig a GDPR-rel?

Meg kell, hogy feleljen neki, de nem tudja, hogyan?

Figyelmeztette a hatóság vagy bírósági eljárást kezdeményezett Ön ellen valamelyik ügyfele vagy munkavállalója nem jogszerű adatkezelése miatt?

Fél a hatóság által kiszabható magas bírságtól vagy a bíróság által megítélhető kártérítéstől (sérelemdíj)?

Milyen követelményeknek kell konkrétan megfelelni és hogyan?

 


 

Ajánlatot kérek!

Visszahívást kérek!

 


Nem egy számítógépes programot vagy internetes portál rendszert kínálunk, amibe fel kell töltenie az adatokat vagy üres sablonokat, nyilvántartás, szabályzat vagy dokumentum mintákat, amiket ki kell töltenie és dolgoznia kell vele, hanem mi elkészítjük mindazt a közreműködésével, ami a folyamatos jogszabályi megfeleléshez szükséges!


 

Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása

 

A személyes adatok és az információk megfelelő védelme a 2018. május 25. óta hatályos európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR - General Data Protection Regulation) megjelenésével minden, személyes adatot kezelő szervezet kötelezettsége.

A közfeladatot ellátó szervezetek és a személyes adatokat nagy mennyiségben vagy különleges (például egészségügyi) adatokat kezelő cégek számára kötelező adatvédelmi tisztviselő megbízása, illetve kinevezése is.

Szolgáltatásunk keretében elvégezzük a GDPR rendeletben és az Info törvényben meghatározott kötelező adatvédelmi feladatokat:

1. biztosítjuk a törvényben előírt független adatvédelmi tisztviselőt, aki többek között

  • fogadja és kezeli az érintettek (ügyfelek, ellátottak, szülők, stb.) panaszait,
  • folyamatosan rendelkezésre áll és szakértői tanácsot ad a személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben,
  • kapcsolatot tart a felügyeleti hatósággal;

2. felmérjük az adatkezeléseit és azok GDPR megfelelőségét, történjen az a szervezet weboldalán, bármely informatikai rendszerében vagy papíron;

3. felülvizsgáljuk vagy elkészítjük - ha még nincs és kötelező - az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot;

4. elkészítjük a kötelező Adatkezelői nyilvántartást;

5. elkészítjük a szükséges - és szintén kötelező - adatkezelési tájékoztatókat, hozzájárulási nyilatkozatokat, az adatkezelés típusától függően az érdekmérlegelési teszte(ke)t;

6. szakmai, módszertani támogatást nyújtunk az adatkezelések kötelező felülvizsgálatához, új adatkezelés bevezetése esetében az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásához;

7. biztosítjuk a kötelezően előírt, éves adatvédelmi tárgyú belső képzésekhez az oktatóanyagot.

 

Tekintse meg referenciáinkat!

 

Ajánlatot kérek!

Visszahívást kérek!

 


 

Információbiztonsági felelős feladatainak ellátása

 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.) a hatálya alá tartozó szervezetek számára kötelezően előírja információbiztonsági felelős (elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy, röviden: IBF) megbízását, akinek a fő feladata a szervezet információbiztonsággal összefüggő jogszabályi követelményeknek való megfelelőségét biztosítani.

Ennek keretében:

  • gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról,
  • elvégzi vagy irányítja fenti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését,
  • előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági szabályzatot,
  • előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását,
  • véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit.

Az önkormányzatok számára aktuális kihívások az ASP szakrendszer, valamint az elektronikus ügyintézés bevezetésével kapcsolatos feladatok, a megfelelőség biztosítása, amely a gyakorlati megvalósítás mellett a szabályozási környezetet szintén érinti. Az információbiztonsági felelős feladatainak ellátásával összefüggő szolgáltatásunk keretében erre is megoldást kínálunk!

Vállaljuk az Ibtv.-ben meghatározott információbiztonsági felelős feladatainak ellátását.

Szolgáltatásunk keretében biztosítjuk továbbá a munkavállalók kötelező, rendszeres információbiztonsági tudatosításához, belső képzéséhez a tájékoztató és oktatóanyagokat.

 

 

Ajánlatot kérek!

Visszahívást kérek!

 


 

Szabályzatok felülvizsgálata, elkészítése

 

A törvényben előírt, kötelező, a belső folyamatokra vonatkozó szabályozóknak a gyakorlatban megvalósíthatóaknak, betarthatóaknak kell lenniük. A felületes szabályozás (pl.: túl általános vagy jogszabályból idézett előírások konkrét feladat- és felelősségi körök hozzárendelése nélkül) nem alkalmas egyrészt arra, hogy igazolni tudja  a szervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő működését az ellenőrző, felügyeleti hatóság előtt vele, másrészt egyenes következménye, hogy annak végrehajtása elmarad vagy hiányosan történik meg, emiatt például egy esetleges káresemény bekövetkezését követően a felelősség nem állapítható meg.

Van szabályzata, de nem biztos benne, hogy az megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak?

Vállaljuk az információ-, illetve adatkezelési folyamatok biztonságára vonatkozó kötelező belső szabályozások (pl.: Informatikai Biztonsági Szabályzat, Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, Információátadási Szabályzat, Közzétételi Szabályzat, Elektronikus Ügyintézési Szabályzat, stb.) megfelelőségi felülvizsgálatát, véleményezését, átdolgozását illetve új szabályozó elkészítését.

 

Ajánlatot kérek!

Visszahívást kérek!

 


GDPR, ADATVÉDELEM, KÜLSŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (DPO: DATA PROTECTION OFFICER), ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ, ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT, ADATVÉDELMI HATÁSVISZGÁLAT, ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT, IBTV., INFORMÁCIÓBIZTONSÁG, INFORMATIKAI BIZTONSÁG, IBF: INFORMATIKAI BIZTONSÁGI FELELŐS